Clients - Khách hàng
943

1/21Samsung - Ever since 2005, a long-lasting partnership has been established between Samsung and 3dgroup. Deep understanding of what Samsung needs allows 3dgroup to deliver the 'relevance' - the most valuable of all relationship values Samsung - Từ năm 2005, một mối quan hệ lâu dài và bền vững đã được thiết lập giữa Samsung và 3dgroup. Lắng nghe và thấu hiểu khách hàng chính là chìa khóa đã giúp 3dgroup đạt được sự hài lòng cao - một trong những giá trị quan trọng nhất trong các mối quan hệ

The trust and long-term commitment of prominent clients have proven 3dgroup as a reliable partner. This becomes a great motivation for 3dgroup to take constant effort to do better which in turn helps us maintain customer confidence throughout the years, gain success, and create outstanding values. 

 

Sự tin tưởng và gắn bó lâu dài của những khách hàng hàng đầu đã chứng minh rằng chúng tôi là một đối tác tin cậy. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi phải nỗ lực không ngừng để làm tốt hơn nữa, để lòng tin của khách hàng luôn vững vàng cùng năm tháng, dẫn lối thành công, tạo dựng những giá trị vượt trội

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • 3DGROUP Merry Christmas & Happy New Year!
  • Tuyen thiet ke noi that
  • MM INTERIOR
  • designs.vn
  • under