Lunar New Year 2015 - Chào xuân 2015
536

1/87

The year of 2015 is a very special year to 3dgroup. Lunar New Year 2015 event is hugely invested because this is the milestone marking 20 years of establishing and developing 3dgroup. Thank you all 3dgroupers who has fully devoted and taken 3D not only as their workplace but also a second home. 

 

Năm 2015 là một năm rất đặc biệt với 3dgroup. Chương trình "Chào xuân 2015" được đầu tư kỹ lưỡng bởi đây là cột mốc đánh dấu 20 năm xây dựng và phát triển 3dgroup. Cảm ơn toàn thể 3dgroupers - những người đã gắn bó, luôn coi 3dgroup không chỉ là một nơi làm việc mà còn là một ngôi nhà thứ hai của mình.

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyen thiet ke noi that
  • Tuyen dung noi that
  • designs.vn
  • MM INTERIOR